Milí priatelia,

počas roka aj pol sme pripravovali pre 7. ročník Silver Veteran Rallye trasy, program, súťažné úlohy, rezervovali sme príjemný hotel a vybrali výborné reštaurácie. Hoci je naša rallye neziskové podujatie, jej úspešnosť je podmienená určitým počtom účastníkov. Vzhľadom k tomu, že tento počet sa nám nepodarilo dosiahnuť, museli sme sa rozhodnúť:

Silver Veteran Rallye sa v roku 2016 neuskutoční!

S pozdravom

Ladislav Ondriš
predseda Klubu historických vozidiel
Banská Štiavnica


Dear friends!

During the year and half we have to prepare the 7th annual rallye route, program, tasks, we booked a friendly hotel and excellent restaurants. Although our rallye is non-profit event, its succes is determined by certain number of participants.
Due to the fact that this number we failed to achieve this, we had to be decided:

Silver Veteran Rallye will not take place in 2016!

With best regards

Ladislav Ondrish
Chaimber of Oldtimer Club
Banska Stiavnica